Ne felejtse el bejelenteni számlázó programját!

A 2014. október 1-jétől hatályos rendelet alapján, aki számlázóprogramot használ, köteles az általa használt, illetve használatból kivont számlázó programot és/vagy online számlázó rendszert az adóhatósághoz bejelenteni.

Az NGM rendelet alapján a 2014. október 1-jét megelőzően beszerzett és 2014. október 1-jén még használatban lévő számlázó programok, igénybe vett online számlázó rendszerek, továbbá használatba vett, számla kibocsátására alkalmas saját fejlesztésű programok adatait az adóalanynak 2014. november 15-ig kell bejelenteni. A 2014. október 1-je és 2014. október 15-e között használatból kivont számlázó program, online számlázási szolgáltatás igénybevételének befejezését ugyancsak 2014. november 15-ig kell az adóhatósághoz bejelenteni. Egyéb esetekben a bejelentési kötelezettséget a számlázó program rendeltetés szerű használatbavételétől, illetve használatból való kivonásától számított 30 napon belül, valamint az online számlázó szolgáltatás igénybevételének kezdetétől, illetve az online számlázási szolgáltatás igénybevétele befejezésétől számított 30 napon belül kell teljesíteni.

A bejelentésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:

1.1. a használt számlázó program
– nevét, azonosítóját,
– fejlesztőjének nevét, és – ha van – adószámát/külföldi adószámát,
– értékesítőjének, rendelkezésre bocsátójának nevét, adószámát/külföldi adószámát,
– beszerzésének, használata megkezdésének vagy – saját fejlesztésű program esetén – a rendeltetésszerű használatbavételének időpontját;
– saját fejlesztésű rendszer jelölését

1.2. a használt online számlázó rendszer
– az online számlázó rendszer nevét és elérhetőségét,
– az online számlázási szolgáltatást nyújtó nevét, adószámát/külföldi adószámát,
– az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontját;
– saját fejlesztésű rendszer jelölését

2.1. a használatból kivont számlázó program
– 1.1 pont szerinti adatait,
– használatból történő kivonásának időpontját;

2.2. a használatból kivont online számlázó rendszer
– 1.2 pont szerinti adatait,
– az online számlázási szolgáltatás igénybevétele befejezésének időpontját.

A részletes adóhatósági tájékoztatót itt találhatja.

A SZAMLAZO nyomtatvány elektronikus úton az ügyfélkapun keresztül, vagy papír alapon nyújtható be 2014. október 1-től az állami adóhatóságnak.

A nyomtatvány tervezete és az útmutató már elérhető a NAV honlapján.

A MiniCRM vonatkozásában a bejelentés tartalma:

  • az online számlázó rendszer neve: MiniCRM
  • elérhetősége: https://r3.minicrm.hu
  • az online számlázási szolgáltatást nyújtó neve: MiniCRM Zrt.
  • adószáma: 23982273-2-43
  • külföldi adószáma: HU 23982273
  • az online számlázási szolgáltatás igénybevételének kezdő időpontja: A MiniCRM számlázó rendszerben az első számla kiállításának napja.