Teendő műveletek

A legfrissebb MiniCRM API dokumentációnk az alábbi linken érhető el:
MiniCRM Api Dokumentáció

Teendők listázása

Azonosítás szükséges, példa url:

$ curl https://SystemId:APIKey@r3.minicrm.hu/Api/R3/ToDoList/1234

Egy kiválasztott projekt teendőinek lekérdezése.

A válaszban a találatok egy tömbben érkeznek, melynek Count kulcsán található a talált teendők száma. A Results kulcs alatt egy-egy külön tömbben találhatóak a projekt teendői.

A listázott teendők státuszuk alapján szűrhetőek a Status paraméter segítségével. Ennek lehetséges értékei Open (nyitott teendők), Closed (lezárt teendők) és All (minden teendő) lehetnek. Példa a nyitott teendők listázására:

$ curl https://SystemId:APIKey@r3.minicrm.hu/Api/R3/ToDoList/1234?Status=Open

Példa válasz:

{
  "Count":2,
  "Results":[
   {
     "Id":"1111",
     "Status":"Open",
     "Comment":"Felhívni és megkérdezni sikerült-e dönteni, van-e még valamilyen kérdése a tételről.",
     "Deadline":"2012-01-17 23:59:00",
     "UserId":"3200",
     "Type":"0",
     "Url":"https://r3.minicrm.hu/Api/R3/ToDo/1111"
   },
   {
     "Id":"2222",
     "Status":"Open",
     "Comment":"Történt valami előrelépés?",
     "Deadline":"2013-01-22 23:59:00",
     "UserId":"3300",
     "Type":"1566",
     "Url":"https://r3.minicrm.hu/Api/R3/ToDo/2222"
   }
  ]
}

Teendő letöltése

 Azonosítás szükséges, példa url:

$ curl https://SystemId:APIKey@r3.minicrm.hu/Api/R3/ToDo/1111

Egy kiválasztott teendő adatainak lekérdezése.

Válaszban a teendő egy tömbben érkezik, ahol megtalálhatóak a teendő adatai.

Példa válasz:

{
  "Id":1111,
  "UserId":"Keszei Csaba",
  "ContactId": 0,
  "ProjectId":2001,
  "Type":"",
  "Duration": 0,
  "Reminder": 0,
  "Status":"Open",
  "Mode": "Teendő",
  "Deadline":"2012-01-17 23:59:00",
  "Comment":"Felhívni és megkérdezni sikerült-e dönteni, van-e még valamilyen kérdése a tételről.",
  "Attachments":{
   "FileName":"szerzodes.pdf",
   "Url":"http://cdn.minicrm.hu/doc/2013/04-25/A/Q/AQFwQq7Os0kE5ykH_GSJfg-1"
  },
 "CreatedAt": "2012-01-17 00:01:59",
 "ClosedBy": "Keszei Csaba",
 "ClosedAt": "0000-00-00 00:00:00",
  AddressId: 3,
  "Members": [{
   "Entity": "Contact",
   "EntityId": "6"
  }],
  "Notes": [{
   "Comment": "Nem sikerült elérnem",
   "CreatedBy": "54726",
   "CreatedAt": "2012-01-17 12:48:17"
  }]
}

ContactId: Abban az esetben van jelentősége, ha a teendőnk ügyfélszolgálat termékben egy válasz email típusú teendő. Ebben az esetben a ContactId a címzett azonosítója.
Mode: Lehet „Teendő” vagy „Email”, az email szintén az ügyfélszolgálat terméknél aktuális.
AddressId: A teendőben megadott cím rendszerbeli azonosítója. Ez lekérdezhető az Address végponton keresztül. (https://www.minicrm.hu/help/cim-muveletek/)
Members: A teendőhöz felvett érintettek típusa és azonosítója.
Lekérdezhető a Contact végponton keresztül: https://www.minicrm.hu/help/kontakt-muveletek/
Notes: A teendőhöz írt komment.
Comment: A megjegyzés szövege
CreatedBy: Ki hozta létre (UserId)
Lekérdezhető a Schema/Project végponton keresztül: https://www.minicrm.hu/help/modulok-es-semak-lekerese/
CreatedAt: Mikor hozta létre

Fontos: a Members és a Notes csak olvasható értékek!

Teendő adatmódosítás

Meglévő teendő módosítása, vagy új létrehozása. Célszerű csak a módosult adatokat újraküldeni, így hatékonyabban futhatnak a programok, elkerülhető az időközben már módosult adatok visszaállítása korábban letöltött értékekre. Azonosítás szükséges, példa url:

$ curl -XPUT https://SystemId:APIKey@r3.minicrm.hu/Api/R3/ToDo/1111 -d '{
 "Comment":"Módosított szöveg",
 "Deadline":"2013-01-25 13:30:00"
}'

A szolgáltatás URL megegyezik a teendő letöltés URL-jével. GET kéréssel teendő letöltés kezdeményezhető, PUT kéréssel pedig adatmódosítás. Új teendő felvétele az azonosító kihagyásával lehetséges (példa url végén található 1111 lehagyása). Fontos itt megjegyezni, hogy új teendő esetén a ProjectId mező küldése kötelezőmeglévő teendő esetén pedig a ProjectId mező már nem szerkeszthető! Szerkeszteni csak a nyitott teendőket lehet, lezárt teendő nem szerkeszthető!

Bemeneten várt adatstruktúra megegyezik a teendő letöltéskor kapott struktúrával. Bemeneti formátum JSON serialized tömb.

Példa válasz sikeres mentés esetén:

{
 "Id":1111
}