Jogszabály megfelelőségi nyilatkozat

A MiniCRM Zrt. jelen nyilatkozattal igazolja, hogy számlázó szolgáltatása megfelel a nyilatkozat készítésének napján hatályos jogszabályoknak. Az alábbiak az alkalmazás üzemszerű használata során kiállított elektronikus és papíralapú bizonylatok esetében állnak fenn.

A számla adatainak módosítása a kiállítás után a programban nem megengedett.

A MiniCRM számlázóval kiállított számla megfelel a 35/1996. (XII.27.) PM rendelettel, 12/1997. (IV.18.) PM rendelettel, 8/1999. (III.5.) PM rendelettel, 34/1999. (XII.26.) PM rendelettel, 8/2000. (II.16.) PM rendelettel és a 33/2000. (IX.21.) PM rendelettel módosított 24/1995. (XI.22.) PM rendelet, valamint a 2007. évi CXXVII. törvény 169. §. előírásainak.

A MiniCRM számlázóval kiállított elektronikus számla PDF formátumú, és mindenben megfelel a 2007. évi CXXVII. törvényben (ÁFA törvény) és a 2001. évi XXXV. törvényben (törvény az elektronikus aláírásról) foglaltaknak: fokozott biztonságú elektronikus aláírással és minősített szolgáltató által kibocsátott időbélyeggel vannak ellátva. A PDF dokumentumban beágyazott XML fájl tartalmazza a számla adatait.

Ha a MiniCRM rendszer által kiállításra került számla digitális aláírását szeretnéd ellenőrizni, abban az esetben azt az Adobe Reader programmal teheted meg, vagy töltsd le a gépedre a következő oldalon található alkalmazást: https://e-szigno.hu/

A 8/1999. (III. 5.) PM rendelet 2. §-ának megfelelően a MiniCRM Zrt. a számlák kezeléséhez szükséges leírást biztosította a Súgóban.

A rendszerben rögzített törzsadatok tartalmáért a MiniCRM Zrt. nem vállal felelősséget.

A hibás adatbevitelből eredő károkért a felelősséget a MiniCRM Zrt. a program felhasználójára hárítja át.

Budapest 2013. november 05.